Skip to content

Դիմումի ձև

Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ էլեկտրոնային նամակով դիմելու դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել նաև վիճարկվող հրապարակումները (նյութերը) էլեկտրոնային նամակին կից կամ տպագիր ձևաչափով:

Խնդրում ենք համոզվել, որ մինչև դիմում ներկայացնելը, Դուք ծանոթացել եք Հայաստանի լրատվամիջոցների և լրագրողների էթիկական սկզբունքների կանոնագրին:

Խնդրում ենք բողոքը ներկայացնելիս տրամադրել որքան հնարավոր է շատ տեղեկություններ: